XXV юбилеен международен конкурс за инструменталисти и композитори

“МУЗИКАТА И ЗЕМЯТА”

посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април

 

Резултати от конкурса 2017 г.