Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на

26 април след 13.00 часа

на служебния вход

и в сайта на конкурса.