Международен конкурс
за инструменталисти, певци и композитори
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТНИЦИ: солисти, композитори и ансамблисти  във всички видове камерни състави, които до 30 април не са навършили 35 години (за ансамбъл се зачита средната възраст на участниците).

 

РЕПЕРТОАР

солисти - две пиеси по избор, 1. Виртуозен кон­цертен етюд или кратка виртуозна пиеса, 2. Пиеса, свър­зана с тематиката за Земята и Приро­дата, отра­зено в заглавието на творбата или в писмени доку­менти (споме­ни, писма и т.н.). Журито си запазва правото да съкрати дългите пиеси.

камерни ансамбли - една или няколко творби по избор, близка до тематиката за Земята и Природата с времетраене не по-малко от 10 мин.

клавирни ансамбли - в два етапа

I. пиано 4 ръце - 1ви етап: а) Моцарт - Анданте с 5 вариации К 501 сол мажор; б) пиеса по избор. 2ри етап:  пиеса по избор, свързана с темата за Земята и Природата или пиеса от Шуберт

II. две пиана 4 ръце - 1ви етап:  а) Моцарт - Соната Ре мажор I част или фуга; б) пиеса по избор; 2ри етап:  пиеса по избор, свързана с темата за Земята и Природата или пиеса от Брамс.

КОМПОЗИТОРИ - Всеки участник представя солова (със или без акомпанимент) или ансамблова (до десет участника) творба от всякакъв вид - инструментална или вокална, с програмен характер, свързана с тематиката за Земята и Природата. Изключва се участие на произведения за електронни инструменти. Времетраене на творбата - не по-малко от 8 мин. и не повече от 30 мин. Композиторът сам осигурява изпълнението на творбата си “на живо” по време на конкурса. За чуждестранни участници, както и за българи в чужбина се допуска участие с аудиозапис. Към записа се прилага и нотният му текст. Записът ще бъде прослушан по време на конкурса, ако композиторът бъде допуснат за явяване след предварителната селекция на нотния текст. Ако  чуждестранният участник или българинът в чужбина пожелае творбата му да се изпълни “на живо” по време на конкурса, той трябва да влезе във връзка със Секретариата един месец преди започването на конкурса за договаряне на условията. Предоставеният от композиторите нотен  материал се връща на авторите след завършването на конкурса.

В случай, че броят на участниците е твърде голям, журито си запазва правото да съкращава време­траене­­то на изпълненията им.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

      Попълнената заявка да се изпрати до Секретариата на конкурса до 12 април Прилагат се: фотография (5х4 см) и кратка творческа биография на български или английски език.

      Композиторите  трябва да изпратят и нотния текст на творбата до 12 април с цел извършване на предварителна селекция от локално жури чрез елиминиране на непрофесионални композиции.

      Кандидатите ще бъдат известени за допускането им до конкурса и програмата за провеждането му до 30 април.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

за солист - 15 лв.; за участник в камерен ансамбъл - 10 лв.; за композитор - 15 лв.

      Таксата за участие се заплаща по след­ната бан­кова сметка на Фондация “Земята и хората”:

IBAN: BG57UNCR96601010689408  - в лева

bic - UNCRBGSF, BAE - BACX9660

 или в брой в Секретариата на конкурса до 22 април

      При неявяване на участници внесе­ните такси не се връщат.              

      По време на конкурса е възможен  аудио и видеозапис с некомерсиална и рекламна цел без изплащане на авторски и сродни възнаграждения.

 

НАГРАДИ

      Наградният фонд на конкурса на обща стойност 8 000 лева включва:

1. Голямата награда на конкурса - бронзова скулптура “Музиката и Земята” на Минчо Минев и парична награда.

2. Първа, Втора и Трета награди  за всички категории - лауреатски диплом и парична награда.

3. Специални награди - диплом и парична награда.

      Наградените произведения ще бъдат издадени в компакт диск от колекцията “Зелените ангели”, който ще бъде предложен за излъчване на български и чуждестранни радиостанции.

            Наградените участници са задължени да участват в заключителния концерт на лауреатите без заплащане. Броят на наградите и класирането  се определят от Международно жури, съставено от видни изпълнители, педагози и композитори. Решенията на журито са безусловни и окончателни и не подлежат на промяна.