Международен конкурс
за инструменталисти, певци и композитори
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април

 организационен комитет

 

Международен организационен комитет

Проф. Сачико Кодама, пиано
Президент на "Пиано-дуо асоциация", Токио

Проф. Мария Радичева, цигулка
Представител за САЩ

Проф. Васил Казанджиев, композиция

 

Артистичен директор

Проф. Жени Захариева, пиано

 

Национален организационен комитет

Нели Илиева
Представител на Министерството на околната среда и водите

Петя Николова
Представител на Мини "Марица Изток" ЕАД

Д-р Веселин Емануилов
Министерство на културата. Директор на ОКЦ "Надежда"

Проф. д-р Димитър Христов, Композитор

Доц. д-р Михаил Малеев
Председател на Фондация "Земята и хората"

Минчо Минев, Скулптор

Милена Христова, Секретар