.

 

Международен конкурс
за инструменталисти и композитори


.  
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април
в зала "Гигантски кристали"
на Националния музей "Земята и хората"

София