Международен конкурс
за инструменталисти, певци и композитории


.  
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април
в зала "Гигантски кристали"
на Националния музей "Земята и хората"

София