Международен конкурс
за инструменталисти, певци и композитории


.  
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април
в зала "Гигантски кристали"
на Националния музей "Земята и хората"

София

 

Поради извънредната епидемиологична обстановка

XXIX Конкурс ще се състои от 5 до 7 май 2021 г.