Международен конкурс
за инструменталисти, певци и композитори
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април

в зала "Гигантски кристали"
на Националния музей "Земята и хората" в София

Период
  Конкурсът е публичен и се провежда ежегодно от 1993 г.

Патрон
  
Министърът на околната среда и водите на Република България

Място
  
Зала "Гигантски кристали" - Национален музей "Земята и хората"

Същност и цели
 
Главната цел на конкурса е да импулсира младите творци за създаване и изпълнение на музикални произведения, посветени на Земята и нейното оцеляване. По този начин чрез средствата на изкуството ще се съдейства за формиране на ново нравствено отношение към Природата, разглеждащо Човека на като неин владетел, а като нейна съставна част, разбираща, че както днешното, така и идните поколения имат равни права да ползват Природата като жизнена среда и източник на суровини и енергия.
   Международният конкурс "Музиката и Земята" дава възможност на млади инструменталисти и композитори чрез своето изкуство да участват активно в световното движение за изграждане на един нов свят, на устойчиво по отношение на околната среда развитие, в който хората ще живеят в хармония с Природата и помежду си.

Участници
  
В изданията на конкурса до сега са взели участие 2050 млади музиканти от България, Русия, Беларус, Норвегия, Дания, Финландия, Тайван, Япония, Гърция, Македония, Швейцария, Турция, Франция, Германия, Италия, Корея, САЩ, Украйна, Кипър.

Национален и международен актив
 
Ежегодни издания на конкурса.
  Колекция компакт дискове "Зелените ангели" с изпълнение на лауреатите.
  Майсторски класове на изтъкнати педагози.
  Концерти.

Концертни турнета на лауреатите
  
В България,  Гърция (Santorini Festival), Франция (Paris Philomuses; Sully Sur Loir Festival), САЩ "Arcady Music Festival", Мейн 1996, Русия (Фестивала на Черноморските страни "Золотая ладья" 2001 и 2002, гр. Сочи).

Конкурсът бе представен
  
Пред Съвета  на Европа в Страстбург, чрез изложбата "Българската култура за устойчив свят" на Фондация "Земята и хората" през 1996 г. и от Постоянното представителство на Република България в ООН през 2000 г.

Международни медии
  
Идеите, целите и изявите на лауреатите на конкурса са намерили отражение
в радиостанциите на САЩ Northeastern Broadcasting, Radio Bar Harbor,
в пресата на Щата Мейн, Juilliard Journal, Ню Йорк, Ellsworth American, както и
в японската преса: списания "Chopin", "Lesson no Tomo", "Musica Nova", Токио;
френската: Revue Periodique, нотно издателство Henry Lemoine, Париж и др.

Съпътстващи прояви
   Фестивал "Изкуствата за Земята",
майсторски класове на членове на журито,
конкурси: за английска, френска, швейцарска и испанска музика.

Организация
  
Цялата организация, свързана с провеждането на конкурса и набирането на необходимите средства се извършва безвъзмездно от неговия Организационен комитет, Артистичен директор, Секретариат, както и от членовете на Фондация "Земята и хората".

Бюджет
  
Средствата за провеждането на конкурса се набират чрез субсидии, спонсорство, дарения и договори за реклама.