XXV юбилеен международен конкурс за инструменталисти и композитори

“МУЗИКАТА И ЗЕМЯТА”