Международен конкурс
за инструменталисти, композитори и певци
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА


2021 година

Концерти
 

 

 

ФЕСТИВАЛ "ИЗКУСТВАТА ЗА ЗЕМЯТА"
под мотото "Откровения ба Земята"
2021

ARTS FOR THE EARTH FESTIVAL
under the slogan "The relevations of the Earth
2021
КОНЦЕРТИ CONCERTS
21 април (сряда) - 18 ч

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

Посветен на 22 април -
Международен ден на Майката Земя

с участието на
Оркестър "Симфониета София"
Диригент: Свилен Симеонов

Солисти: Дарина и Ксавие
Льокомпт де ла Бретониери, Франция

В програмата:
Ф.Менделсон - Концерт за цигулка и пиано Л. ван Бетовен - Пасторална симфония

April 21 (Wednesday) - 6 p.m.

CONCERT

Deducated to April 22 -
International Mother Earth Day

with participation of
Symphonieta Sofia Orcestra
Conductor:
Svilen Simeonov

Solists: Darina and Xavier
Lecomte de la Bretoneri, France

Program:
F. Mendelssohn - Concert for violin and piano
L. van Beethoven - Pastoral Symphony

5 май (сряда) - 18 ч.
Концерт на лауреати на конкурса
Юске Хосака - пиано
Велина Петкова - цигулка
May 7 (Friday) - 6 p.m.
Concert of winners of competition
Yuske Hosaka - piano
Velina Petkova - violin
7 май (петък) - 18 ч.
Гала концерт на лауреатите на XXIX
Международен конкур "Музиката и Земята"
May 7 (Friday) - 6 p.m.
Gala concert of the laureates of the
XXIX International Competition "Music and Earth