Международен конкурс
за инструменталисти и композитори
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април

Колекция "Зелените Ангели" - CD 2 - 1995

[1] - [5]
Д. МИЙО - "Сътворението на света" - Концертна сюита за струнен квартет и пиано
Квартет "Дариус":
    Дарина Малеева - цигулка, България
    Катрина Салохеимо - цигулка,Швеция
    Киоко Ямада - виола, Япония
    Ми Сунг Ким - виолончело, Корея
    Каори Кавашима - пиано, Япония

[6]
Ф. ЛИСТ - "Танц на смъртта"
    Наоаки Фукуи - пиано, Япония

[7] - [17]
М. МУСОРГСКИ - "Картини от една изложба" - Обработка за квинтет
Квинтет:
    Александър Кравцов - пиано, Русия
    Дмитрий Терентиев - флейта, Русия
    Валентин Урюпин - кларинет, Русия
    Любов Улибишева - виолончело, Русия
    
Анна Тимофеева - цигулка, Русия

[18] - [23]
К. СЕН-САНС - "Карнавал на животните"
Пиано дуо:
    
Юка Ошуги - пиано, Япония
    
Руми Сато - пиано, Япония

[24]
Д. Христов - "Елате при нас"
Квартет:
    Ганка Неделчева - пиано, България
    Диана Колева - пиано, България
    Богдана Атанасова - пиано, България
    Весела Станкова - пиано, България


  Този диск CD3 с колекция от музиката на "Зелените Ангели" е поръчан от Фондация "Земята и хората"
  Произведен от Sonora Ltd. - София
  Тондиректор - Стефан Владков
  Редактор - Никола Мирчев