Международен конкурс
за инструменталисти и композитори
посветен на ДЕНЯ на ЗЕМЯТА - 22 Април

Колекция "Зелените Ангели" - CD 1 - 1994 г.

[1]
П. ЧАЙКОВСКИ - "Есенна песен"
    ДЕНИС Буряков - флейта, Русия

[2]
С. САНС - "Лебедът"
    Калина Кръстева - чело, България
    Румен Крумов - пиано, България

[3]
М. РАВЕЛ - "Лодка в океана" -
    Ацуко Хасе - пиано, Япония

[4]
Я. КОЗЕВ - "Сталактити" -
    Ясен Козев - кларинет, България
    Мартин Пантелеев - цигулка, България

[5]
Г. МЮНИЕ - "Птицата на светлината" -
    Милена Йорданова - пиано, България

[6]
Г. МЮНИЕ - "Соната за пиано, посветена на птиците загинали от черния прилив" -
    Милена Йорданова - пиано, България

[7]
П. Васкс - "Пейзаж с птици" -
    Христо Павлов - флейта, България

[8]
СВ. КАРПАРОВ - "Катаклизми" - соната за две пиана
    Светослав Карпаров - пиано, България
    Кремена Лекова - пиано, България


  Този диск с колекция от музиката на "Зелените Ангели" - CD1 е поръчан от Фондация "Земята и хората"
  Произведен от Sonora Ltd. - София
  Тонрежисьор - Стефка Маждракова
  Инжинер - Боримир Иванов
  Редактор - Никола Мирчев