XXXII Международен конкурс
"МУЗИКАТА И ЗЕМЯТА"

за инструменталисти и композитори
посветен на международния ден на МАЙКАТА ЗЕМЯ

2024 година